logo magicserver.eu

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem zbioru danych osobowych jest:

SECRET CATS Paweł Mańka, ul. Leopolda Staffa 8 lok. 120, 01-891 Warszawa, NIP: 6642048721, REGON: 369066906

Jako cele gromadzenia danych osobowych wskazuje się:

Przekazywanie danych osobowych:

Mamy obowiązek na wezwanie, zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, które mogą je otrzymać w ramach konkretnego postępowania. Dodatkowo jedną z dróg komunikacji są komórkowe wiadomości tekstowe. Z tego powodu Twój numer telefonu może zostać przekazany do „Serwersms Polska Sp. z o.o.” w celu realizacji wysyłki wiadomości SMS. Twoje dane mogą być także przekazane firmie OVH Sp. z o.o. od której m. in. dzierżawimy serwery na których przetwarzane są Twoje dane osobowe. W przypadku rejestracji domen Twoje dane mogą być przekazywane Consulting Service Sp. z o.o. Możliwe jest także przekazywanie danych osobowych takim grupom odbiorców jak: upoważnieni pracownicy i podwykonawcy, firmy kurierskie i pocztowe, rejestry domen internetowych.

Okres przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe do celów marketingowych wykorzystujemy wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu takiej zgody i nie później niż po jej cofnięciu. W typowych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania odrębnej umowy oraz do trzech lat od jej zakończenia. Przesłaną do nas korespondencję - w szczególności pocztę e-mail - możemy przechowywać przez okres dziesięciu lat od ich daty otrzymania. Ponad to dokumenty księgowe przetważane będą nie krócej niż wymagają tego przepisy prawa podatkowego.

Masz prawo do:

 1. żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich dotyczących osobowych – zgodnie z Artykułem 15 RODO,
  2. ich sprostowania - zgodnie z Artykułem 16 RODO,
  3. usunięcia - zgodnie z Artykułem 17 RODO
  4. ograniczenia przetwarzania - zgodnie z Artykułem 18 RODO;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z Artykułem 21 RODO,
 3. przenoszenia danych – zgodnie z Artykułem 20 RODO,
 4. cofnięcia zgody przetwarzania w dowolnym momencie jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust. 1a lub Artykuł 9 ust. 2a,
 5. złożenia skargi do Organu Nadzorczego;

Konieczność podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Mechanizmy umożliwiające zautomatyzowane pojejmowanie decyzji (w tym mechanizmy profilowania) nie są wykorzystywane.

Polityka prywatności

Pliki cookies

 1. Strony w domenie magicserver.eu mogą wykorzytsywać pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe które nie zawierają żadnych danych osobowych a zapisywane są na urządzeniu końcowym odwiedzającego.
 2. Na stronach w domenie magicserver.eu wykorzystujemy następujące grupy plików cookies:
  1. niezbędne, służące do utrzymania sesji - są to pliki które zapisywane są podczas uwierzytelniania (w szczególności podczas logowania do poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki lub logując się do panelu zarządzania hostingiem),
  2. statystyczne - służace do prowadzenia zbiorczych statystyk odwiedzających. Politykę prywatności tej grupy plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies. Można je jedank w dowwolnym czasie zablokować lub usunąć.
 4. Zdecydowana większość zapisywanych plików cookies jest niezbędne do zachowania poprawności działania strony. Po ich zablokowaniu niektóre mechanizmy mogą nie działać poprawnie. W skrajnym przypadku nawet zalogowanie się do konta może nie być możliwe.

Logi serwera